INFORMACJE O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
MEDIADEM ELŻBIETA DMOWSKA-MĘDRZYCKA

(obowiązek informacyjny na podstawie artykułów 13 i 14 RODO)
24.05.2018 r.


Od 25 maja br. obowiązują nowe przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).
Od kilku lat agencja Mediadem, której jestem właścicielem buduje relacje z klientami, podwykonawcami i i szeroko rozumianym otoczeniem realizowanych przez nas projektów. Dlatego Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane. Jeśli używam liczby mnogiej („my”), mam na myśli siebie oraz wszystkie inne osoby i podmioty współpracujące i działające na rzecz „MediaDEM Elżbieta Dmowska-Mędrzycka”. Możesz znać nas również pod marką „Mediadem Consulting” lub „Mediadem Communication”.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? (tożsamość administratora)

Administratorem, czyli tym, kto decyduje o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jestem ja – Elżbieta Dmowska-Mędrzycka – w ramach mojej działalności gospodarczej pod nazwą: „MediaDEM Elżbieta Dmowska-Mędrzycka”.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? (dane kontaktowe administratora)

Można się z nami skontaktować pod następującymi danymi:

 

Po co nam Twoje dane osobowe? (cele ich przetwarzania)

Twoje dane osobowe wykorzystujemy w celach:

 

Jakie mamy prawo korzystać z twoich danych osobowych? (podstawy prawne ich przetwarzania)

Możemy mieć jedną lub kilka z następujących podstaw prawnych do przetwarzania Twoich danych osobowych:

 

Te podstawy prawne wynikają z jednego lub kilku przepisów prawa lub umowy, a w szczególności (ale nie tylko) mogą to być:

 

Jakie kategorie Twoich danych osobowych są przez nas przetwarzane?

Możemy przetwarzać wszystkie lub niektóre z poniższych kategorii Twoich danych osobowych:

 

Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe? (kategorie ich odbiorców)

Twoje dane osobowe możemy ujawnić, tylko jeśli jest to rzeczywiście niezbędne, do realizacji wskazanych wyżej celów, naszym:

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? (okres, przez który będą one przechowywane)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe do chwili, gdy:

 

Możemy jednak przedłużyć ten czas o okresy:

 

Jakie masz uprawnienia wobec nas w związku z Twoimi danymi osobowymi? (informacja o prawach)

Gwarantujemy Ci spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Na zasadach określonych w RODO odnośnie do Twoich danych osobowych:

 

Masz także prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, jeśli Twoim zdaniem przetwarzanie Twoich danych przez nas narusza RODO. W Polsce organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Swoje żądania wobec nas możesz wnosić pod adres elektroniczny: dane_osobowe@mediadem.pl, przy czym, jeśli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości co do Twojej tożsamości, możemy zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

 

Skąd mamy Twoje dane osobowe? (źródła ich pochodzenia)

Twoje dane osobowe mogą pochodzić z następujących źródeł:

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Może się zdarzyć, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez nas polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analiz lub prognoz osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji: dane_osobowe@mediadem.pl