INFORMACJE O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
MEDIADEM ELŻBIETA DMOWSKA-MĘDRZYCKA

(obowiązek informacyjny na podstawie artykułów 13 i 14 RODO)
aktualizacja z 19.03.2019 r.

(Informacje archiwalne z 24.05.2018 r. tutaj)


Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Od kilku lat agencja Mediadem, której jestem właścicielem buduje relacje z klientami, podwykonawcami i szeroko rozumianym otoczeniem realizowanych przez nas projektów. Dlatego Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane. Jeśli używam liczby mnogiej („my”), mam na myśli siebie oraz wszystkie inne osoby i podmioty współpracujące i działające na rzecz „Elżbieta Dmowska-Mędrzycka MediaDEM”. Możesz znać nas również pod marką „Mediadem Consulting” lub „Mediadem Communication”.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? (tożsamość administratora)

Administratorem, czyli tym, kto decyduje o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jestem ja – Elżbieta Dmowska-Mędrzycka – w ramach mojej działalności gospodarczej pod nazwą: „Elżbieta Dmowska-Mędrzycka MediaDEM”.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? (dane kontaktowe administratora)

Można się z nami skontaktować pod następującymi danymi:

 

Po co nam Twoje dane osobowe? (cele ich przetwarzania)

Twoje dane osobowe wykorzystujemy w celach:

 

Jakie mamy prawo korzystać z twoich danych osobowych? (podstawy prawne ich przetwarzania)

Możemy mieć jedną lub kilka z następujących podstaw prawnych do przetwarzania Twoich danych osobowych:

 

Te podstawy prawne wynikają z jednego lub kilku przepisów prawa lub umowy, a w szczególności (ale nie tylko) mogą to być:

 

Jakie kategorie Twoich danych osobowych są przez nas przetwarzane?

Możemy przetwarzać wszystkie lub niektóre z poniższych kategorii Twoich danych osobowych:

 

Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe? (kategorie ich odbiorców)

Twoje dane osobowe możemy ujawnić, tylko jeśli jest to rzeczywiście niezbędne, do realizacji wskazanych wyżej celów, naszym:

Możliwość przekazania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)

Jak większość firm korzystamy z usług popularnych dostawców, w tym w Internecie. Ci nasi usługodawcy (w tym usługodawcy z wyżej wymienionych kategorii odbiorców) mogą albo sami mieć siedzibę poza EOG, albo korzystać z usług przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność poza EOG. W obu tych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nich poza EOG. W każdym takim przypadku zachowane jednak będą warunki przekazania danych osobowych poza EOG wymagane przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Te warunki to przede wszystkim:

Naszymi usługodawcami, którzy korzystają z firm przetwarzających dane osobowe poza EOG, są w szczególności firmy, których dane, adresy stron internetowych, warunki usług, polityki prywatności i regulaminy podajemy w tabeli poniżej. Ci nasi usługodawcy z kolei podają informacje o swoich podwykonawcach poza EOG na swoich stronach internetowych.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? (okres, przez który będą one przechowywane)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe do chwili, gdy:

 

Możemy jednak przedłużyć ten czas o okresy:

 

Jakie masz uprawnienia wobec nas w związku z Twoimi danymi osobowymi? (informacja o prawach)

Gwarantujemy Ci spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Na zasadach określonych w RODO odnośnie do Twoich danych osobowych:

 

Masz także prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, jeśli Twoim zdaniem przetwarzanie Twoich danych przez nas narusza RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/) z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Swoje żądania wobec nas możesz wnosić pod adres elektroniczny: dane_osobowe@mediadem.pl, przy czym, jeśli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości co do Twojej tożsamości, możemy zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

 

Skąd mamy Twoje dane osobowe? (źródła ich pochodzenia)

Twoje dane osobowe mogą pochodzić z następujących źródeł:

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Może się zdarzyć, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez nas polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analiz lub prognoz osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji: dane_osobowe@mediadem.plNiektórzy nasi usługodawcy, którzy mogą korzystać z usług przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe poza EOG

Firma

Adres i dane o rejestracji

Strona internetowa

Adresy niektórych stosowanych warunków usług, polityk prywatności, regulaminów i innych wzorców umów oraz innych informacji dotyczących ochrony danych osobowych, w tym o certyfikacji podmiotów powiązanych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA

nazwa.pl” sp. z o.o.

ul. Medweckiego 17, 31-870 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000594747

www.nazwa.pl

https://www.nazwa.pl/RODO/


https://www.nazwa.pl/fileadmin/nazwa/Regulaminy/Pl_prywatnosci.pdf


https://www.nazwa.pl/pomoc/regulaminy/


https://www.nazwa.pl/fileadmin/nazwa/Regulaminy/20190122_Ogolne_Warunki_Umow.pdf


https://www.nazwa.pl/fileadmin/nazwa/10/Regulaminy/2017/20170726_Zasady_korzystania_z_serwisow_internetowych.pdf


https://www.nazwa.pl/fileadmin/nazwa/Regulaminy/Regulamin_uslugi_serwera.pdf


https://www.nazwa.pl/fileadmin/nazwa/Regulaminy/Regulamin_Pakietow_Pocztowych.pdf

H88” S.A.

ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000612359

superhost.pl

https://superhost.pl/polityka-prywatnosci/


http://static.superhost.pl/regulaminy/superhostpl_regulamin_ogolny.pdf


http://static.superhost.pl/regulaminy/superhostpl_regulamin_swiadczenia_uslugi_hostingu_www.pdf


http://static.superhost.pl/regulaminy/superhostpl_regulamin_serwery_dedykowane.pdf


http://static.superhost.pl/regulaminy/superhostpl_regulamin_vps.pdf


http://static.superhost.pl/regulaminy/superhostpl_regulamin_promocji_uslugi_hosting_www.pdf


http://static.superhost.pl/regulaminy/specyfikacja_hosting_www.pdf


https://superhost.pl/pomoc/regulaminy/


https://www.ogicom.pl/polityka-prywatnosci/


https://www.ogicom.pl/dokument/regulaminy/2017-05-22-Regulamin.pdf


https://www.ogicom.pl/dokument/regulaminy/2017-05-22-RegulaminDomen.pdf


https://www.ogicom.pl/dokument/regulaminy/2017-05-22-Regulamin_SLA.pdfGoogle” Ireland Limited LTD – Private Company Limited by Shares

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, D04E5W5, Irlandia, zarejestrowana w Register of Companies pod numerem 368047

www.google.pl

https://policies.google.com/terms


https://policies.google.com/privacy


https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl


https://icro.com


https://www.youtube.com/t/terms


https://www.youtube.com/t/terms_paidservice


https://www.youtube.com/t/usage_paycontent


https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html


https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html?_ga=2.257312523.-1464431326.1550785838


https://gsuite.google.com/terms/mcc_terms.html?_ga=2.104611968.-1464431326.1550785838


https://cloud.google.com/product-terms/


https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms


https://cloud.google.com/terms/subprocessors


https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center/pdf/googlecloud_gdpr_whitepaper_618.pdf


https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center/contracts-and-terms


https://console.cloud.google.com/terms


Tarcza Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Microsoft” Ireland Operations Limited LTD – Private Company Limited by Shares

One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia zarejestrowana w Register of Companies pod numerem 256796, pod adresem: 70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2, D02R296, Irlandia

www.microsoft.com

https://www.microsoft.com/pl-PL/servicesagreement/


https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement


aka.ms/D365-O365-EUMC-FAQ


aka.ms/MCCH


www.microsoft.com/trustcenter


https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products


http://www.microsoftvolumelicensing.com/


http://download.microsoft.com/download/0/4/3/043398DF-05CD-45F4-9A55-EEC1EECEF386/Online_Serv_Subcontractor_List.pdf


http://download.microsoft.com/download/6/C/C/6CC00FFF-0C43-4C0C-890B-2DF944CBEA69/Windows%20Azure%20Subcontractors.pdf


http://download.microsoft.com/download/6/6/0/6601D13C-A634-4529-B3E7-47C83E534682/Microsoft_Online_Services_Subcontractors.pdf


Tarcza Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Facebook” Ireland Limited LTD – Private Company Limited by Shares

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Irlandia,

zarejestrowana w Register of Companies pod numerem 462932

www.facebook.com

https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms


https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing


https://www.facebook.com/policy.php


https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum


https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events


https://www.facebook.com/legal/privacyshieldtermsforadvertisers


https://www.facebook.com/about/privacyshield


https://help.instagram.com/581066165581870?ref=dp


https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content


https://help.instagram.com/477434105621119?helpref=page_content


https://www.instagram.com/about/legal/terms/api/


https://www.facebook.com/legal/technology_terms


https://www.facebook.com/legal/commercial_terms


https://www.facebook.com/policies/ads/


https://www.facebook.com/legal/self_service_ads_terms


https://www.facebook.com/legal/commerce_product_merchant_agreement


https://developers.facebook.com/policy/credits


https://developers.facebook.com/policy/


https://www.facebook.com/payments_terms


https://www.facebook.com/policies/commerce


https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos


https://www.facebook.com/communitystandards/


https://www.facebook.com/WorkplacePlatformPolicy


https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy


https://work.facebook.com/work/legal/FB_Work_AUP


https://www.facebook.com/


https://www.instagram.com/


Tarcza Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Apple” Distribution International ULC – Private Unlimited Company (licenced company)

Hollyhill Industrial Estate Hollyhill Cork, Irlandia zarejestrowana w Register of Companies pod numerem 470672

www.apple.com

https://www.apple.com/legal/privacy/pl/


https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/governance/


https://www.apple.com/pl/legal/internet-services/terms/site.html


https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/pl/terms.html


https://www.apple.com/legal/privacy/pl/parent-disclosure/


https://www.apple.com/legal/privacy/pl/parent-disclosure/#consent


https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/


https://www.apple.com/legal/privacy/pl/cookies/


https://www.apple.com/legal/education/apple-school-manager/ASM-PL-PL.pdf


https://www.apple.com/pl/legal/trademark/


https://www.apple.com/legal/trademark/copyright.html


https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html


https://www.apple.com/legal/trademark/piracy.html


https://www.apple.com/legal/policies/ideas.html


https://www.apple.com/legal/contact/rights-permissions.html


https://www.apple.com/pl/legal/sla/


https://images.apple.com/legal/sales-support/applecare/docs/remotesupport_terms.pdf


https://images.apple.com/legal/privacy/law-enforcement-guidelines-outside-us.pdf


https://www.apple.com/pl/legal/internet-services/itunes/giftcards/pl/terms.html


https://www.apple.com/pl/legal/internet-services/itunes/gamecenter/pl/terms.html


https://www.apple.com/pl/legal/internet-services/terms/ichataccount.html


https://www.apple.com/internetservices/terms/sales_policies.html


https://www.apple.com/internetservices/terms/membership_terms.html


https://discussions.apple.com/terms


https://www.apple.com/pl/legal/sales-support/


https://www.apple.com/pl/legal/sales-support/terms/training/trainingservice.html


https://www.apple.com/uk/privacy/government-information-requests/


https://www.apple.com/pl/legal/more-resources/gtc.html


http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-PoliciesRulesGuidelines.ashx

WeTransfer” B.V.

Willem Fenengastraat 19, 1096 BL Amsterdam, Królestwo Niderlandów, zarejestrowana w Kamer van Koophandel pod numerem 34380998

wetransfer.com

https://wetransfer.com/legal/terms


https://wetransfer.com/legal/privacy


https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wetransferhelps/latest_visuals/WeTransfer_DPA_Processor.pdf


https://wetransfer.com/legal/takedown


https://wetransfer.com/legal/disclosure


https://wetransfer.com/legal/third-party-terms


https://wetransfer.com/legal/mobile


https://wetransfer.com/legal/advertising

Dropbox” International Unlimited Company ULC – Private Unlimited Company

One Park Place Floor 5 Upper Hatch Street, Dublin 2, Irlandia, zarejestrowana w Register of Companies pod numerem 521657

www.dropbox.com

https://www.dropbox.com/privacy?view_en#terms


https://www.dropbox.com/privacy?view_en#privacy


https://www.dropbox.com/privacy?view_en#business_agreement


https://www.dropbox.com/privacy?view_en#dmca


https://www.dropbox.com/privacy?view_en#acceptable_use


https://www.dropbox.com/terms/business-agreement-2016


https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/data-processing-agreement-dfb-013118.pdf


Tarcza Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnCLAA0&status=Active

LinkedIn” Ireland Unlimited Company ULC – Private Unlimited Company

70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02R296, Irlandia, zarejestrowana w Register of Companies pod numerem 477441

www.linkedin.com

https://www.linkedin.com/legal/user-agreement


https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


https://privacy.linkedin.com/


https://www.linkedin.com/legal/copyright-policy


Tarcza Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

„EVERNOTE” CORPORATION

305 Walnut Street Redwood City, California 94063 USA

www.evernote.com

https://evernote.com/intl/pl/legal/terms-of-service


https://evernote.com/intl/pl/privacy/policy-5-25-2018


https://evernote.com/intl/pl/legal/business


https://evernote.com/intl/pl/legal/commercial-terms


https://evernote.com/intl/pl/legal/user-guidelines


https://evernote.com/intl/pl/legal/ip-compliance


Tarcza Prywatności UE-USA:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000PCFCAA4&status=Active


„EVERNOTE” GMBH

Walchestrasse 9 8006 Zurych, Szwajcaria

www.evernote.com

https://evernote.com/intl/pl/legal/terms-of-service


https://evernote.com/intl/pl/privacy/policy-5-25-2018


https://evernote.com/intl/pl/legal/business


https://evernote.com/intl/pl/legal/commercial-terms


https://evernote.com/intl/pl/legal/user-guidelines


https://evernote.com/intl/pl/legal/ip-compliance


Tarcza Prywatności UE-USA:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000PCFCAA4&status=Active